श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

रीफ्लो सोल्डरिंग (10 झोन)

एओआय गुणवत्ता तपासणी

एओआय गुणवत्ता तपासणी

एक्स-रे

डीआयपी (होल सोल्डरिंगद्वारे)

वेव्ह सोल्डरिंग

चाचणी (प्रोग्रामिंग आणि चाचणी)

चाचणी (प्रोग्रामिंग आणि चाचणी)

चाचणी (प्रोग्रामिंग आणि चाचणी)

विधानसभा समाप्त

विधानसभा समाप्त

कार्यालय

कार्यालय

कार्यालय

कार्यालय

प्लास्टिक साचा / साधन

प्लास्टिक साचा / साधन

प्लास्टिक साचा / साधन

प्लास्टिक इंजेक्शन्स

प्लास्टिक इंजेक्शन्स

प्लास्टिक इंजेक्शन्स

प्लास्टिक इंजेक्शन्स

प्लास्टिक इंजेक्शन्स